Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk de CO2-uitstoot en het energieverbruik te reduceren. Waarom? Omdat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door het feit dat wij mensen veel broeikasgassen uitstoten. Daarom heeft Sallandse Wegenbouw zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Het ultieme doel is om 2050 compleet CO2 neutraal te bouwen.

Wat doen we dan? Wij hebben onze uitstoot inzichtelijk gemaakt, hebben doelstellingen opgesteld voor reductie, communiceren hierover zowel intern als extern en we nemen deel aan initiatieven in onze sector op het gebied van CO2-reductie. 
Verduurzamen activa: Stapsgewijs verduurzamen wij ons wagenpark, kantoorgebouw en materieel. Denk hierbij aan; zonnepanelen, schonere benzine in de vorm van Aspen en Adblue, elektrische laadpaal bij ons bedrijfspand, aanschaf hybride/elektrische auto’s en/of materieel. 
Urgency Tree: Wij compenseren CO2-uitstoot door projecten een boom te schenken, meer informatie vind je hier
CO-2 prestatieladder: De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De CO2-Prestatieladder is een CO2– managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Wij zijn gecertificeerd met de CO-2 Prestatieladder niveau 5, de hoogste trede. Ons certificaat vindt u hier: CO2-bewust Certificaat niveau 5 geldig tot 16-04-2024.

 

Beleid CO2– en energiereductie
Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.
Directeur:         Johan Middelkamp
Datum:             01-03-2023

Doelstellingen CO2– en energiereductie
Dit is onze meerjarendoelstelling, scope 1,2 en 3 CO2-reductie t.a.v. het referentiejaar:

  • Scope 1 & 2: doelstelling -26,7% in 2026 reductie t.o.v. 26,7% aan kengetal (m.b.t. km, FTE-k, euro omzet).t.o.v. het referentiejaar jaar 2016
  • Scope 1: doelstelling -17,4% in 2026 reductie t.o.v. 26,7% aan kengetal (m.b.t. km, FTE-k, euro omzet).t.o.v. het referentiejaar jaar 2016.
  • Scope 3 is : 1% CO2-reductie m.b.t. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet in scope 1 of 2) en transport en distributie gerelateerd aan het referentie jaar  2021 en geldend tot en met 2030.

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie met betrekking tot bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk. Maatregelen zijn gedocumenteerd met behulp van een plan van aanpak en geïmplementeerd met behulp van een communicatieplan.

Meer weten over ons CO2– en energiereductie beleid? Of heeft u een goed idee op dit gebied? Neem dan contact met ons op via info@sallandsewegenbouw.com of het contactformulier op onze website.
Meer documentatie over Sallandse Wegenbouw en CO2– en energiereductie zijn ook terug te vinden op de officiele website van De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).