Op deze pagina leest u over het beleid van de Sallandse Wegenbouw zoals wij deze is vastgelegd in de beleidsverklaring.

Beleidsverklaring
Sallandse Wegenbouw is een gerenommeerd relatiebedrijf dat op ‘Eigenwijze’ flexibel, vakkundig en klantvriendelijk opereert. Sallandse Wegenbouw streeft ernaar zich als klantgerichte organisatie te onderscheiden door zowel aan technische vereisten alsook sociale en maatschappelijke belangen te voldoen. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen is de bedrijfsvoering er ook op ingericht te voldoen aan geldende normen VCA (veiligheid), ISO 9001 (kwaliteitszorg), ISO14001 (milieuzorg), CO2-prestatieladder (milieuzorg), BRL7000 (uitvoeren van saneringen) en SEB (stichting Erkenning Bestratingsbedrijf). Hierbij streeft de directie naar een continue verbetering van kwaliteit, arbo en milieu.

Kwaliteit
Zorg dragen voor kwaliteit is een belangrijk beginsel in het algemene beleid. Immers, het leveren van kwaliteit is voor Sallandse Wegenbouw van levensbelang voor de continuïteit van de organisatie. De kwaliteitszorg streeft tevredenheid van opdrachtgevers en stakeholders na. Tevens is het beleid erop gericht als organisatie continu te verbeteren. Om het kwaliteitsbeleid te realiseren zal binnen de mogelijkheden die Sallandse Wegenbouw heeft voldoende tijd, personeel, middelen, materieel en financiën ter beschikking gesteld worden.

Veiligheid-, Gezondheid en Welzijn
Een veilig en gezonde werkomgeving creëren voor werknemers en de omgeving tijdens werkzaamheden heeft de hoogste prioriteit. Het beleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel en het continu verbeteren van veiligheid, gezondheid en welzijn. Hieronder valt ook het treffen van maatregelen om pesten op het werk tegen te gaan.

Milieubeleid
Het milieubeleid van Sallandse Wegenbouw is gericht op:

  • Bewustwording van effecten van bedrijfsvoering;
  • Voorkomen van milieuschade;
  • Minimaliseren van effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu;
  • Streven naar verbeteringen / milieurendement van onze bedrijfsvoering en de markt in

het algemeen;

  • Verminderen CO2-uitstoot (CO2-ladder trede 5);
  • Actief werken aan een verbeterd milieu (o.a. door uitvoering van bodemsaneringen)

Sallandse Wegenbouw heeft de benodigde kennis van geldende regelgeving in huis en het bedrijf neemt maatregelen om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Deze beleidsverklaring is opgesteld en ondertekend door:
Sallandse Wegenbouw Europe B.V.

J.A. Middelkamp
Directeur