Sallandse Wegenbouw compenseert CO2-uitstoot door projecten een boom te schenken: de Urgency Tree. Deze boom wordt geplant op de projectlocatie, of in de gemeente van de projectlocatie of op een andere locatie. Bij de Urgency Tree wordt een bordje geplaatst met daarop de naam van de boom en een kleine uitleg over onze bijdrage aan het klimaatprobleem. Op deze wijze compenseren wij onze CO2-uitstoot en dragen wij bij aan bewustwording van klimaatverandering. It’s not too late…

Voor dit jaar hebben wij circa 60 kilogram CO-2 gecompenseerd

*Dit staat gelijk aan een vliegtuigrit van Amsterdam naar London voor 1 passagier

Waar zijn Urgency Trees geplant?

  1. Amsterdam (Project realisatie 5 voetbalvelden sportpark Goed Genoeg Zuidas) uitgereikt aan David van Traa, directeur Zuidas
  2. Harderwijk (Project Melis Stokelaan) uitgereikt aan Jeroen de Jong, wethouder gemeente Harderwijk.
  3. Tubbergen – (Project woonrijp maken Binnenveld) Eric Bosma, hoofd Openbare Ruimte gemeente Tubbergen.