In opdracht van gemeente Dalfsen voert Sallandse Wegenbouw het project ‘Woonrijpmaken Oosterdalfsen’ in Dalfsen uit.

  • LocatieDalfsen
  • Jaar2020
  • OpdrachtgeverGemeente Dalfsen
Terug naar overzicht

Het project is uitgewerkt in een RAW bestek met gunning op basis van EMVI-prestatiemeting. Het betreft het woonrijp maken van de nieuwe woonwijk waarbij de definitieve inrichting van de openbare ruimte aan de Oude Middenweg, Middeleeuwen, Hamerbijl, Barnsteen, Trechterbeker, Mantelspeld, wordt gerealiseerd. Het project wordt in verschillende fases en deelopdrachten uitgevoerd tot circa medio 2022. In totaal zal er ca. 22.700m2 elementenverharding en 9.000m1 kantopsluitingen worden aangebracht.

In de nieuwbouwwijk Oosterdalfsen komen in totaal 279 woningen en 40 zorgappartementen. In 2016 vond de eerste uitgifte van kavels plaats. De eerste woningen zijn in 2017 opgeleverd. Dit jaar is de laatste uitgifte van 24 of 25 vrije sectorkavels aan de Trechterbeker, Oude Middenweg en Merovingen. Volgend jaar komen daar nog eens 18 twee-onder-één-kapwoningen, 3 vrijstaande woningen, 5 woon-werkkavels en 40 zorgappartementen in het plan Oosterdalfsen-Zuid bij. Naar verwachting is in 2022/2023 heel Oosterdalfsen volgebouwd.

Buurtbewoner