Omdat dit een werk was waar ook veel bewoners bij betrokken waren is er gekozen voor een omgevingsmanager die de bewoners informatie over de voortgang van het werk gaf.

  • LocatieHarreveld
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverGemeente Oost-Gelre
Terug naar overzicht

In opdracht van de gemeente Oost Gelre is Sallandse Wegenbouw begin dit jaar begonnen met de werkzaamheden van het werk “Reconstructie woonstraten Harreveld”. Het een groot project met diverse werkzaamheden. Zo zijn eerst de oude elementen- en asfaltverhardingen¬†opgenomen, waarna de oude riolering verwijderd kon worden. Voor het verwijderen van het grond en riool was er archeologische begeleiding. Na het verwijderen van het oude¬†riool is er nieuw riool aangelegd en zijn er nieuwe verhardingen aangelegd. Omdat dit een werk was waar ook veel bewoners bij betrokken waren is er gekozen voor een omgevingsmanager die de bewoners informatie over de voortgang van het werk gaf. Tot slot is er een nieuwe groenvoorziening aan.