Bij de aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Vriezenveen heeft Sallandse Wegenbouw de benodigde civieltechnische werkzaamheden voor haar rekening genomen.

  • LocatieVriezenveen
  • Jaar2023
  • OpdrachtgeverAannemingsbedrijf Platenkamp B.V., Borne
Terug naar overzicht

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Vriezenveen was toe aan vervanging. Een ingrijpend project dat zich richt op het verbeteren en verduurzamen van de waterzuiveringsprocessen. Uit onderzoek blijkt dat deze RWZI het beste uitgerust kan worden met de Nereda®-technologie. Door deze technologie wordt het water volgens de hoogste normen gezuiverd, het is energiezuinig en het heeft potentie om grondstoffen terug te winnen. De Europese wetgeving (de Kader Richtlijn Water) vraagt veel aandacht voor waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. En omdat in droge tijden een rioolwaterzuivering soms de enige voeding van de beken is, moet de zuiveringskwaliteit verder omhoog. De bestaande RWZI blijft tijdens de nieuwbouw grotendeels in gebruik. Als eerste wordt het Hoofdgebouw gerealiseerd. Nadat deze in gebruik is genomen, zal gefaseerd de bestaande RWZI worden gesloopt. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de overige nieuwbouw. Sallandse Wegenbouw neemt het sloop-, grond-, leiding- en verhardingswerk voor haar rekening.