Op basis van een UAV-GC samenwerking heeft Sallandse Wegenbouw diverse maatregelen getroffen om de wateroverlast in Garderen te voorkomen. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden kan de dorpskern weer jaren vooruit zonder dat ze last hebben van wateroverlast.

  • LocatieGarderen
  • Jaar2018
  • OpdrachtgeverGemeente Barneveld
Terug naar overzicht

In Garderen kende de dorpskern erge wateroverlast na hevige regenval. Ook waren er stankklachten op het voormalige zuiveringsterrein. Voldoende aanleiding voor de gemeente Barneveld en het Waterschap Vallei & Veluwe om een uitvraag op te stellen om het riool aan te passen. De opdrachtgever heeft deze uitvraag op basis van UAV-GC 2005 gedaan met de methode Design & Construct als aanbestedingsvorm. Bij Design & Contract is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering. De opdrachtgever stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. Sallandse Wegenbouw heeft in dit project de ruimte gekregen om het ontwerp en de realisatie zelf te optimaliseren en innovaties  toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. De achterliggende gedachte van deze aanbestedingsvorm is dat marktpartijen de meest deskundige partijen zijn om deze optimalisaties te vinden en toe te passen.

Om overlast in en rondom de dorpskern van Garderen in de toekomst te voorkomen heeft Sallandse Wegenbouw rioolaanpassingen verricht. Het gaat hierbij om het vervangen/nieuw aanleggen van grotere riolen. Zo is er een transportriool van ø600-ø1.000 mm vanuit de dorpskern naar het gemaal aan de Putterweg aangelegd. Ook is er een rioolgemaal met een capaciteit van 450 m3/h aangelegd. Sallandse Wegenbouw heeft een bergbezinkbassin gebouwd met spoelvoorziening met de inhoud van 1.000 m3. Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater in Garderen wordt aanvullend nog een open groene berging (3.300 m3) als opvang achter het bergbezinkbassin aangelegd. Dit alles in combinatie met de gemeenschappelijke nieuwbouw van het hoofdrioolgemaal van het waterschap.

Middels deze maatregelen is het wateroverlast probleem opgelost in goede samenwerking met alle partijen. Na deze werkzaamheden is de bovengrondse inrichting geheel gereconstrueerd.