Het werk betreft het in ere herstellen van de watergang “De Engk”. Naast een reguliere rioolvervanging met toepassing van bronbemaling is er een watergang gegraven, welke voorzien is van een doorvaarbare duiker, in een deels verloren damwandkuip met onderwaterbeton

  • LocatieWijk bij Duurstede
  • Jaar2014
  • OpdrachtgeverGemeente Wijk bij Duurstede
Terug naar overzicht

Na een meervoudig onderhandse aanbesteding met emvi gunningscriterium, is Sallandse Wegenbouw als economisch voordeligste inschrijver uit de bus gekomen. Een project met veel verschillende niet alledaagse disciplines met een esthetisch mooi eindresultaat. Het betreft het in ere herstellen van de watergang “De Engk” in Wijk bij Duurstede. Naast een reguliere rioolvervanging met toepassing van bronbemaling is er een watergang gegraven, welke voorzien is van een doorvaarbare duiker, in een deels verloren damwandkuip met onderwaterbeton. De damwandkuip is voorzien van een prefab betonnen hangschort waarop het metselwerk is aangebracht. in de ontsluitingsweg van Wijk bij Duurstede is er een duiker aangebracht. Tot slot is de groenvoorziening door ons gerealiseerd.