Sallandse Wegenbouw heeft in opdracht van de gemeente Assen het werk “Reconstructie Stadsboulevard Assen” uitgevoerd. Het was een mooi en divers werk met verschillende disciplines.

  • LocatieAssen
  • Jaar2019
  • OpdrachtgeverGemeente Assen
Terug naar overzicht

Het project Stadsboulevard Assen is een reconstructie van de bestaande Noord-Zuidverbinding door de stad Assen. Dit project maakt onderdeel uit van het grote ontwikkelingsprogramma FlorijnAs. De Stadsboulevard verbindt van noord naar zuid de opritten van de A28 aan elkaar. De weg heeft, waar dit mogelijk is, gescheiden rijbanen gekregen. Ook zijn er nieuwe vrijliggende fiets- en voetpaden aangelegd wat het oversteken overzichtelijker moet maken. Hiervoor dienden ook enkele onderdoorgangen aangepast te worden. Langs deze route zijn veel bomen aangelegd om een groene laan te creƫren. Op deze wijze wordt de natuur de stad weer binnengehaald. De nieuwe Stadsboulevard moet ook zorgen voor een betere bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen zoals: het stationsgebied, ziekenhuis, de woonwijken en het Stadsbedrijvenpark in Assen. Deze voorzieningen moesten te allen tijde bereikbaar blijven tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Om dit goed te coƶrdineren heeft Sallandse Wegenbouw onder andere een inloopavond georganiseerd. Belangstellenden konden de tekeningen van het werk bekijken en met onze medewerkers in gesprek gaan over de geplande werkzaamheden. Het project is in het voorjaar van 2017 van start gegaan en is eind 2018 afgerond. Met deze nieuwe toekomstbestendige Stadsboulevard kan Assen weer jaren vooruit.