Het project behelst de herontwikkeling van het plangebied Branderbosch in de gemeente Winterswijk. Het project omvat de wegen J. Steenstraat, J. Vermeerstraat, F. Halsstraat, Rembrandtstraat, M. van Damstraat en de P. Mondriaanstraat.

  • LocatieWinterswijk
  • Jaar
  • OpdrachtgeverGemeente Winterswijk
Terug naar overzicht

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het vervangen van het bestaande betonnen vuilwaterriool., voor een PP-riool, aanleg van een betonnen hemelwaterriool en een betonnen infiltratieriool. De asfaltverhardingen worden vervangen door gebakken straatstenen. De aanwezige slakkenhoudende funderingslagen zullen worden gebroken tot een gradatie 0/31,5 en worden hergebruikt in het werk. De aanliggende particuliere percelen zullen worden afgekoppeld.