Voor de bewoners van de Nieuwstraat was het belangrijk dat de toegankelijkheid en gebruikscomfort voor invaliden en ouderen aanmerkelijk zouden verbeteren

  • LocatieRaalte
  • Jaar2018
  • OpdrachtgeverGemeente Raalte
Terug naar overzicht

Afgelopen zomer heeft Sallandse Wegenbouw het werk ‘Reconstructie Nieuwstraat Raalte’ uitgevoerd. Het bestaande gemengde riool is vervangen door een gescheiden stelsel met infiltratieriool. De woningen aan de Nieuwstraat zijn op particuliere grond afgekoppeld. De uitgekomen gebakken dikformaten zijn hergebruikt.

Tijdens het werk ‘Reconstructie Nieuwstraat’ was het voor de bewoners belangrijk dat de toegankelijkheid en gebruikscomfort voor invaliden en ouderen aanmerkelijk zouden verbeteren. Voor de gemeente Raalte was het belangrijk dat het hemelwater zou worden afgekoppeld en een levensloopbestendige openbare ruimte werd gerealiseerd. De straat is verhoogd en geëgaliseerd. Het trottoir is verbreed, de opgang van het trottoir is toegankelijker en het hoogteverschil tussen het trottoir en de voordeur is verkleind. Alle werkzaamheden zijn in goed overleg met de buurt gegaan.