Sallandse Wegenbouw kreeg van de Gemeente Zutphen de opdracht “Reconstructie Weg naar Voorst” voor een nieuwe inrichting, die past bij een woonstraat in een dorp. De reconstructie van de Weg naar Voorst was een ingrijpende gebeurtenis voor aanwonenden, de omgeving en gebruikers. Wij hebben ons positief onderscheiden door onze manier van samenwerken en omgevingsmanagement.

  • LocatieZutphen
  • Jaar2023
  • OpdrachtgeverGemeente Zutphen
Terug naar overzicht

Nu de rondweg N345 – De Hoven klaar is, gaat het doorgaande verkeer niet meer door De Hoven. Hierdoor verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven. Sallandse Wegenbouw kreeg van de Gemeente Zutphen de opdracht “Reconstructie Weg naar Voorst” voor een nieuwe inrichting, die past bij een woonstraat in een dorp.

In mei 2023 is Sallandse Wegenbouw begonnen aan de reconstructie van de Weg naar Voorst dwars door De Hoven (gemeente Zutphen). De reconstructie van de Weg naar Voorst was een ingrijpende gebeurtenis voor aanwonenden, de omgeving en gebruikers. We verkregen het werk op basis van EMVI waarin we ons positief hebben onderscheiden met onze manier van samenwerken en omgevingsmanagement. Bereikbaarheid en klanttevredenheid zijn in een wijk als De Hoven cruciaal, door gefaseerd door de wijk te gaan hebben we telkens alle achterliggende delen bereikbaar kunnen houden en konden we rekenen op begrip van de aanwonenden.

Rondom het IJsselplein en Van Gelreplein is meer ruimte gekomen voor bomen en planten. Voor de Kanonsdijk zijn maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te remmen. Er is veel aandacht besteed aan groen en veiligheid.

In april 2024 heeft Sallandse Wegenbouw het werk technisch opgeleverd en zijn samen met de bewoners van De Hoven en de gemeente Zutphen, trots op het mooie stukje werk.