In samenwerking met de gemeente Apeldoorn heeft Sallandse Wegenbouw het project “Herinrichting Grifstraat” uitgevoerd. Sallandse Wegenbouw heeft alle civiele werkzaamheden uitgevoerd.

  • LocatieApeldoorn
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverGemeente Apeldoorn
Terug naar overzicht

In samenwerking met de gemeente Apeldoorn was er voor de reconstructie van de Griftstraat en de aanleg van een IT riool een bouwteam samengesteld. De gemeente Apeldoorn heeft Sallandse Wegenbouw verzocht om een inventarisatie uit te voeren van de verouderde situatie en het opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp. Aansluitend zijn de civiele werkzaamheden door Sallandse Wegenbouw uitgevoerd. Alle bestaande verhardingen zijn verwijderd. Ook is er naast het bestaande vuilwaterriool een infiltratieriool aangebracht. De asfalt- en tegelverhardingen zijn vervangen door verharding van gebakken straatstenen.