Voor dit werk hebben we onze omgevingsmanager Sarah Ririhena ingezet voor de communicatie en contacten met omwonenden en belanghebbenden, dit heeft geleid tot veel positieve reacties en complimenten.

  • LocatieWageningen
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverGemeente Wageningen
Terug naar overzicht

In de zomer van 2017 heeft Sallandse Wegenbouw via een meervoudig-onderhandse EMVI aanbesteding, opdracht ontvangen voor het project “Herinrichting Industrieweg Wageningen”. Het werk bestond uit een reconstructie van de onder- en bovengrondse infra van de Industrieweg, de aanleg van een Parkeerterrein en herstelwerkzaamheden van de asfaltverharding aan de Pabsterdam. De oude riolering van de Industrieweg is vervangen door een gescheiden stelsel HWA- en VWA, er zijn parkeervakken gerealiseerd in combinatie met Anti-parkeerbanden, dit zijn hoge betonbanden langs het asfalt waar niet tegenop gereden kan worden, tot slot is de gehele asfaltverharding vervangen. Om de huidige parkeerproblemen op te lossen is een nieuw parkeerterrein aangelegd.

Vanwege de verkeersdrukte op en rondom de Industrieweg zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, dit om hinder en overlast voor omwonenden en bedrijven tot het minimum te beperken, ook de Pabsterdam voorzien van een nieuwe laag asfalt, omdat dit de enige toegangsweg richting het Havengebied en de asfaltmolen van Bruil Infra is, zijn deze werkzaamheden in het weekend uitgevoerd. Voor dit werk hebben we onze omgevingsmanager Sarah Ririhena ingezet voor de communicatie en contacten met omwonenden en belanghebbenden, dit heeft geleid tot veel positieve reacties en complimenten.

Naast de technische kant van het werk is de Gemeente Wageningen ook een Pioneer op het gebied van Circulaire Economie,  dat tevens een onderdeel was van deze opdracht. Een Circulaire Economie is erop gericht om producten toe te passen waarvan zoveel mogelijk reststoffen worden hergebruikt in het gehele systeem, hiermee wordt voorkomen dat op den duur basis grondstoffen niet meer beschikbaar zijn. Door toepassen van deze Circulaire uitvoeringswijze was Sallandse Wegenbouw ook ineens een Pioneer op dit gebied, samen met onze leveranciers en onderaannemers is hier zo goed mogelijk invulling aan gegeven. De werkzaamheden zijn eind 2017 opgeleverd. Iedereen was tevreden op het eindresultaat en het project ‘Herinrichting Industrieweg Wageningen’ is goed afgerond!