In opdracht van de gemeente Raalte heeft Sallandse Wegenbouw het project ‘Reconstructie Kolkweg en Langeslag’ uitgevoerd in Laag Zuthem.

  • LocatieLaag-Zuthem
  • Jaar2019
  • OpdrachtgeverGemeente Raalte
Terug naar overzicht

De verkeersveiligheid in het dorp liet te wensen over. Voor de gemeente Raalte was dit aanleiding om eens goed naar de verkeersituatie in Laag Zuthem te kijken en de Kolkweg en Langeslag aan te pakken.

Met de reconstructie werden tevens andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Verder werd contact gelegd met CBS De Linde die plannen had voor vergroening van het schoolplein. De school is vervolgens in contact gebracht met verschillende partijen, waaronder het Waterschap Groot Salland en de Provincie Overijssel. In de zomer van 2019 zijn de werkzaamheden gestart en zijn eind 2019 afgerond.

De herinrichting is mede dankzij subsidies van provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta mogelijk gemaakt. De gemeente Raalte heeft van de opening een mooie film gemaakt.

 

Hans Wijnen

Bestuurder WDO Delta

Als waterschap stimuleren en ondersteunen we initiatieven om de leefomgeving klimaatrobuust te maken. Zo ook in Laag Zuthem. Door het regenwater te scheiden van het riool, wordt schoon regenwater niet langer afgevoerd naar onze rioolwaterzuivering in Heino, maar gaat het direct de grond in. Dit zorgt in de toekomst voor minder droogte én hierdoor kan het water beter weg bij flinke neerslag.