Sallandse Wegenbouw realiseert op de Zuidas in Amsterdam het nieuwe sportpark Goed Genoeg, de thuisbasis van voetbalclub AFC Amsterdam.

 • LocatieAmsterdam
 • Jaar2022
 • OpdrachtgeverGemeente Amsterdam
Terug naar overzicht

De start van de uitvoering van dit project is het sluitstuk van een jarenlang proces om AFC, de oudste voetbalclub van Amsterdam, in te passen in de planontwikkeling in Zuidas. In 2019 schreef de gemeente Amsterdam een EMVI aanbesteding uit om een aannemer te vinden die niet alleen een goede prijs, maar ook de beste kwaliteit kon bieden. Gevraagde kwaliteitscriteria waren: Planning en fasering, risico’s, afstemmen en coördineren van werkzaamheden op en rondom het sportpark en stakeholdermanagement (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Sallandse Wegenbouw kwam als beste partij uit de bus. Op 4 juli 2019 zijn de contracten ondertekend op een feestelijke bijeenkomst en op 8 juli zijn de werkzaamheden gestart.

Ondertekening. Links Camiel Honselaar van HSB Bouw; midden David van Traa, directeur Zuidas; rechts Johan Middelkamp van Sallandse Wegenbouw. Foto Jan Vonk

Het project
Het nieuwe sportpark is in noordelijke richting verplaatst. In totaal gaat het om de bouw van 5 kunstgras voetbalvelden: één werd al in een eerder stadium opgeleverd, het nieuwe hoofdveld werd eind 2019 in gebruik genomen, twee nieuwe velden zijn inmiddels ook gereed en met het laatste veld wordt gestart als buurman Valley  gereed is. De gemeente is eigenaar en beheerder van het nieuwe sportpark. AFC is de hoofdhuurder.

Op 4 oktober 2019 is de nieuwbouw van het AFC Sportcomplex officieel ingeluid. Meer dan 100 genodigden woonden de plechtigheid bij waarbij een eerste heipaal met een fles champagne werd gedoopt. Het heugelijke feit werd voltrokken met het welbekend AFC vuurwerk. Ook nieuwszenders AT5 en NH-Sport waren aanwezig.

Officiële start bouw, 4 oktober 2019

De werkzaamheden

 • Realisatie 5 kunstgras voetbalvelden
 • Aanleg tribune dijken
 • Ontmantelen oude hoofdtribune
 • Verbreden bestaande watergang
 • Bestrating rondom sportvelden
 • Sanering (Sallandse Milieu en Advies)
 • Beregening waterput plaatsen
 • Grondverbetering t.b.v. Groenplan
 • Boombanken

Veel verschillende werkzaamheden die Sallandse Wegenbouw in huis heeft zijn gecombineerd in dit project. Zo heeft er ook een sanering plaatsgevonden, uitgevoerd door Sallandse Milieu en Advies. En zijn er boombanken geplaatst die door Sallandse Wegenbouw zelf zijn gemaakt. Resulterend heeft de gemeente Amsterdam Sallandse Wegenbouw als vervolg het project van het bouwen van de kademuur gegund in bouwteamverband.

Aanleg boombanken
Boombanken

Bouwen in een complexe omgeving

De Zuidas is een complexe, grootstedelijke bouwomgeving. Geluidshinder, moeilijke aanvoerroutes. En natuurlijk de eisen die voetbalvereniging AFC stelt. Het is een greep uit de uitdagingen waarvoor Divisieleider Arjan Emaus zich gesteld ziet bij de nieuwbouw van Sportpark Goed Genoeg. Arjan: ‘Het is werken met de winkel open, er moet wel gevoetbald kunnen worden. We kunnen dus niet zomaar eerst alle oude velden ontmantelen en daarna de nieuwe aanleggen. Dit moet gefaseerd plaatsvinden.’ Mooi vindt Emaus het, om in Zuidas aan de vernieuwing van het gemeentelijke sportpark Goed Genoeg te werken, waarvan AFC de hoofdhuurder is. ‘Deze club heeft een rijke historie en dan is het bijzonder dat wij straks ook een klein aandeel in deze geschiedenis krijgen.’ Wel is het een klus voor de lange adem. ‘Maar dat zijn we wel gewend. Het is makkelijker om ergens een heel nieuw sportpark aan te leggen, dan het te verbeteren. Daarentegen is dit project ook weer spannend, omdat je met veel factoren rekening moet houden.’

Sallandse is overigens niet de enige aannemer die op het terrein rondloopt. Tegelijkertijd met het aanleggen van de voetbalvelden wordt ook een nieuw clubgebouw gerealiseerd. Dit gebeurt door HSB Bouw. Emaus: ‘Je moet er dus voor zorgen dat zij ook voldoende plek hebben om hun werk te kunnen doen. De voetballers moeten kunnen ballen en wij over voldoende ruimte beschikken om te slopen en om de nieuwe velden aan te leggen. Dat is soms wel even puzzelen, maar door goed met elkaar te communiceren – en elkaar wat te gunnen – kom je daar wel uit.’

‘Alles draait om goed plannen’, zegt projectleider Arjan Emaus. ‘We communiceren veel met andere partijen zoals bouwcombinatie Valley en Zuidasdok om afspraken te maken over de belasting van het wegennet in verband met aanvoerroutes.’ Ook wordt er gedacht aan het aspect duurzaamheid. De bestaande tribune is verwijderd en wordt hergebruikt. ‘Dat spreekt toch veel meer aan dan dat je materiaal weggooit.’

(Foto’s onder o.a. door Marcel Steinbach)

Ad Westerhof

Voorzitter AFC

Vanaf de jaren negentig heeft AFC met de gemeente gesproken over een nieuw sportpark met een clubhuis in Zuidas. Het is onvoorstelbaar mooi dat het nu gerealiseerd is. AFC kan zo verder aan haar toekomst bouwen en haar ambities nog beter realiseren. Dank aan allen die zich gedurende vele jaren hebben ingezet om dit te bereiken.