In opdracht van de gemeente Emmen heeft Sallandse Wegenbouw het project Herinrichting en rioolvervanging Derksweg e.o uitgevoerd in Klazienaveen.

  • LocatieKlazienaveen
  • Jaar2020
  • OpdrachtgeverGemeente Emmen
Terug naar overzicht

De herinrichting omvatte grond-, riolerings- en verhardingswerk aan de Derksweg (deels), de Kortestraat, de Broekweg (deels), De Lauden, de Engweg, het Boogpad, de Herderstraat, De Metten en de Langestraat (2 kruisingen). Om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In totaal 14 fasen. De werkwijze was als volgt; voorop de rioolploeg met het aanbrengen van de nieuwe riolering, aansluitend de stratenmakers met het aanbrengen van de nieuwe bestrating.
Na deze werkzaamheden is de bovengrondse inrichting geheel gereconstrueerd.

Voor de gemeente Emmen was het belangrijk dat het hemelwater zou worden afgekoppeld, om hiermee de kans op wateroverlast nog kleiner te maken. Bewoners konden het hemelwater kosteloos laten afkoppelen en worden aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool.

Eind augustus 2019 zijn de werkzaamheden gestart en zijn in juli 2020 afgerond.