Eind oktober 2020 is Sallandse Wegenbouw in opdracht van de gemeente Epe gestart met de realisatie van de Herinrichting centrumplan Vaassen fase 2.

  • LocatieVaassen
  • Jaar2021
  • OpdrachtgeverGemeente Epe
Terug naar overzicht

De gemeente Epe heeft een structuurvisie opgesteld om het centrum van Vaassen opnieuw in te richten. De ambitie is om het centrumgebied zowel ruimtelijk als functioneel sterker te maken, waarbij het versterken van leefbaarheid centraal staat. Met de herinrichting moet het centrum een aantrekkelijke plek worden om te wonen, werken en te verblijven.

Fase 1 van dit centrumplan is eerder succesvol afgerond. Sallandse Wegenbouw mocht fase 2 uitvoeren nadat het bedrijf als beste uit de bus kwam bij de EMVI aanbesteding op kwaliteit. De projectdoelen die de gemeente Epe had opgesteld waren:

  • Beperken van overlast en hinder voor bezoekers, aanwonenden, winkeliers, gebruikers en overige belanghebbenden;

  • Ontzorgen van de opdrachtgever;

  • Het behalen van de hoogst mogelijke kwaliteit van het werk, ook op het gebied van duurzaamheid.

In fase 2 wordt nu ook het overige deel van het centrum opnieuw ingericht. Sallandse Wegenbouw heeft tijdens dit project de Dorpsstraat tussen de Julianalaan en het Ter Heerdtspad opnieuw ingericht en bestraat. Na het vervangen van de riolering werd er puinbestrating aangebracht en tot slot kwam de nieuwe bestrating.

Fasering
De werkzaamheden aan de Dorpsstraat zijn in fases uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. In totaal is het werk in drie fases uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden bleven bewoners en ondernemers bereikbaar.

Communicatie
Onze omgevingsmanager Sarah Ririhena was voor dit project verantwoordelijk voor alle communicatie in de omgeving. Via de Bouwapp en informatiebrieven zijn de bewoners, ondernemers en belangstellenden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en planning. De app was kosteloos te downloaden voor de mobiele telefoon of tablet. De inzet van de Bouwapp zorgde voor een breder bereik van de digitale informatievoorziening.

Coronavirus
Vanwege de corona maatregelen zijn er gedurende de werkzaamheden looproutes toegepast. Hiermee kon het winkelend publiek elkaar voldoende ruimte geven. De stenen langs de gevels van de winkels bleven zo lang mogelijk zitten. Gedurende de werkzaamheden zijn de regels van het RIVM opgevolgd.

Emissieloos straten
Duurzaamheid was ook een belangrijk thema in de EMVI aanbesteding voor dit project. Het straatwerk is daarom emissieloos aangebracht door de inzet van elektrisch materieel. Het straatwerk is conform onze SEB-certificering uitgevoerd.

Het project is medio mei 2021 opgeleverd en naar tevredenheid van de gemeente Epe uitgevoerd.