In opdracht van de gemeente Assen heeft Sallandse Wegenbouw het project ‘Groot Onderhoud Lindelaan en omgeving’ onlangs uitgevoerd. Eind oktober 2021 zijn de werkzaamheden van start gegaan.

  • LocatieAssen
  • Jaar2022
  • OpdrachtgeverGemeente Assen
Terug naar overzicht

Het werk is in totaal 5 fases uitgevoerd om hiermee de overlast tot een minimum te beperken. De Lindelaan (inclusief kruising Lindelaan – Anreperstraat), Berkenstraat en Dennenweg (gedeelte tussen de Lindelaan en de Pelikaanstraat) zijn aangepakt. Voor de bewoners aan de Berkenstraat is er gedurende de werkzaamheden een tijdelijke parkeerterrein aangelegd.

Rioolstelsel en afkoppelen hemelwater
Er is een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Bij de woningen aan de Lindelaan is ook het hemelwater afgekoppeld. Het schone hemelwater van het dak wordt nu afgevoerd via het nieuwe hemelwaterriool.

Hergebruik straatwerk
De gebakken klinkers in de rijbaan van de Berkenstraat zijn deels hergebruikt in de parkeerplaatsen aan de Lindelaan. En de ‘nieuwe’ klinkers in de Berkenstraat betreft hergebruik van een ander werk binnen de gemeente Assen. De rode straatbakstenen in de Lindelaan zijn wel geheel nieuw.
De werkzaamheden zijn eind maart 2022 afgerond.

Onze medewerkers vertellen over opleiding en ontwikkeling op het project Lindelaan in Assen:

Bewoner Lindelaan

compliment van een bewoner

Onze straat Lindelaan lag er uit en was opgebroken. Dat gaf natuurlijk overlast, maar de berichtgeving over de soort van overlast en wanneer precies was voorbeeldig. Ook de wegenbouwers waren zeer correct. Ik moest een keer vroeg weg met de auto, maar de wegenbouwers waren vroeger. Er stond een dragline in de weg en die werd onmiddellijk een stukje teruggezet, zodat ik weg kon naar mijn afspraak. Ik bedank en complimenteer U met dit alles.