In opdracht van waterschap Vechtstromen heeft Sallandse Wegenbouw riool- en grondwerkzaamheden verricht. Het was een zeer precieze klus waarbij het verkeer geen hinder mocht ervaren.

  • LocatieSleen
  • Jaar2015
  • OpdrachtgeverWaterschap Vechtstromen
Terug naar overzicht

In de omgeving van Schoonoord & Sleen is er tussen de te amoveren rioolwaterzuivering van Schoonoord en de rioolwaterzuivering van Sleen een nieuwe persleiding gelegd. De totale tracélengte is ruim 11 kilometer, waarvan een groot deel zich naast de Slenerweg (N376) bevindt. De PVC persleiding heeft een diameter van ø355mm, welke onderling is verbonden met behulp van druk-steekmoffen en trekvaste moffen.

Het was een bijzondere operatie, omdat de provincie niet wilde dat het verkeer op de Frieslandroute last zou hebben van de werkzaamheden.  Op een drietal locaties is de leiding aangelegd middels een gestuurde boring van PE ø400mm, waarvan 1 gestuurde boring een lengte heeft van 825 m1.

De afvoerbuis is nodig om rioolwater uit Schoonoord en omgeving af te voeren naar de waterzuivering in Sleen. Zo’n installatie heeft Schoonoord nu nog zelf, maar deze sluit in de loop van 2016 als de persleiding gereed is. De bijzondere boring bij Noord-Sleen duurt een dag of vier. Het is een precies werkje, want onderweg wordt een leiding van de Gasunie gekruist.