In opdracht van Jumbo Supermarkten B.V. heeft Sallandse Wegenbouw het project Terreininrichting Jumbo Nunspeet uitgevoerd.

  • LocatieNunspeet
  • Jaar2023
  • OpdrachtgeverJumbo Supermarkten B.V.
Terug naar overzicht

De Jumbo in Nunspeet heeft een complete metamorfose ondergaan. De winkel is uitgebreid (van 1.000m2 naar ruim 2.000m2 winkelvloeroppervlak) en het gehele parkeerterrein is aangepakt. Het totaalproject in opdracht van Jumbo is uitgevoerd in een samenwerking met o.a. opZoom architecten en Lowik Bouw.

Sallandse Wegenbouw mocht de herinrichting van het terrein voor haar rekening nemen. De herinrichting omvatte grond-, riolerings- en verhardingswerk. In totaal zijn er 165 parkeerplekken aangebracht op eigen terrein. Om de overlast voor het winkelend publiek zoveel mogelijk te beperken zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Op deze manier bleven zo veel mogelijk parkeerplaatsen voor de klanten van de Jumbo beschikbaar tijdens de werkzaamheden. Begin januari 2023 zijn de werkzaamheden gestart en medio mei 2023 zijn de civiele werkzaamheden afgerond. Tot slot zijn de nieuwe bomen geplant en is de beplanting aangebracht.