Om goed voorbereid te zijn op de extremere toekomstige weersomstandigheden zijn aanpassingen in onze leefomgeving noodzakelijk. Daarom maakt Sallandse Wegenbouw Wierden klimaat adaptief!

 

  • LocatieWierden
  • Jaar2021
  • OpdrachtgeverGemeente Wierden
Terug naar overzicht

De gemeente Wierden heeft besloten in meerdere fases maatregelen te treffen voor Wierden Oost. Fase 2 wordt sinds begin juli door Sallandse Wegenbouw uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de aanleg van wadi’s, afkoppelen kolken en woningen en de aanleg van drainage. Klimaatadaptatie betekent dat de leefomgeving zo wordt ingericht dat de samenleving minder kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte, hitte of overstromingen. Hierbij wordt het hemelwater afgekoppeld van het riool en via het nieuwe hemelwaterriool naar de wadi’s gebracht. Deze wadi’s moet wateroverlast op de straten en in woningen voorkomen en zorgen dat het hemelwater langzaam in de bodem infiltreert. Ook worden de woningen afgekoppeld voor de bewoners die dit willen door middel van een goot in de voortuin. De bestaande tegelpaden worden voor een groot deel opnieuw gebruikt. Voor het andere deel worden paden van half verharding toegepast voor een parkachtige uitstraling. Inmiddels wordt een groot deel van het terrein al weer mooi groen en zal in het najaar de nieuwe beplanting worden geplant.