Bij het station in Deventer heeft Sallandse Wegenbouw in opdracht van Hegeman werkzaamheden verricht omtrent de bouw van een ondergrondse fietsenstalling.

  • LocatieDeventer
  • Jaar2013
  • OpdrachtgeverHegeman
Terug naar overzicht

10 jaar nadat Sallandse Wegenbouw in het kader van ruimte voor de fiets, de allereerste ondergrondse rijwielstalling heeft uitgevoerd is deze inmiddels qua capaciteit ontoereikend geworden. De verouderde rijwielstalling is uitgebreid. Hiertoe is de bestaande ondergrondse stalling een damwandkuip aangebracht, grond is ontgraven en nadat de onderwaterbeton aangebracht was is de nieuwe constructie opgebouwd, de bestaande betonconstructie is voor een groot deel geamoveerd. Tevens is het riool in de rijbaan verlegd. Hierna is er een tijdelijke fietsenstalling geplaatst. Mede omdat alle reizigers stromen ongehinderd doorgang moeten kunnen hebben.

In het ontwerp van het interieur van de nieuwe stalling was er de uitdaging om binnen het bestaande stramien een zo optimaal mogelijke indeling te realiseren. De indeling diende zo veel mogelijk stallingplaatsen te creëren, maar diende daarnaast te voorzien in een logische routing voor de gebruiker. Om hierin te voorzien is er in de stalling een rode loper geïntroduceerd. Dit gebogen hoofdgangpad verbindt de hoofdentree met de entree aan de zijde van het stationsgebouw. De hoofdentree kenmerkt zich door het ruime, transparante en overzichtelijke ontvangstgebied.