Tijdens de werkzaamheden zijn er diverse maatregelen genomen. Voor de doorstroming van het verkeer zijn verkeersregelaars ingezet en voor de goede communicatie met de buurt is er een omgevingsmanager ingeschakeld.

  • LocatieBilthoven
  • Jaar2016
  • OpdrachtgeverCombinatie Hegeman - Mobilis
Terug naar overzicht

Begin 2016 is Sallandse Wegenbouw gestart met de werkzaamheden aan het project ‘ODG Leijenseweg Bilthoven’. In de eerdere situatie was er een spoorwegovergang op de Leijenseweg, wat tot veel opstopping en gevaar leidde. In de nieuwe situatie is er een onderdoorgang gerealiseerd voor auto’s, fietsers en voetgangers. Middels deze onderdoorgang is het voor auto’s, fietsers en voetgangers veiliger om de spoorwegovergang te kruisen. Tevens zorgt dit ook voor een betere doorstroom van het verkeer. Naast de onderdoorgang is er ook een nieuwe rotonde aangelegd en een nieuwe weg. De rotonde is bij de kruising van de Leijenseweg met de Tweede Brandenburgerweg, vanaf waar ook de nieuwe weg begint die vervolgens langs het spoor afbuigt richting de Talinglaan. De duur van het werk was 1,5 jaar, maar met de nieuwe voorzieningen kan Bilthoven en omstreken weer jaren vooruit.