In opdracht van de gemeente Hengelo heeft Sallandse Wegenbouw in een bouwteam de aanleg van de F35 Fietssnelweg mogen uitvoeren.

  • LocatieHengelo
  • Jaar2018
  • OpdrachtgeverGemeente Hengelo
Terug naar overzicht

De aanleg van de F35 in Hengelo is onderdeel van de uiteindelijke fietsverbinding over 62 km vanaf Nijverdal naar de Duitse grens. Sallandse Wegenbouw is, na het houden van een presentatie, geselecteerd als bouwteampartner voor dit project. Door de gemeente Hengelo is een voorkeursvariant uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. De opdracht was om de diverse adviezen en eisen te optimaliseren in bouwteamverband en te komen tot een definitief ontwerp, inclusief de realisatie. Het tracé is voor een groot gedeelte gelegen bovenop een bestaand (hoofd) kokerriool van de gemeente. Het doel van het bouwteam is om door samen te werken in een team, de voorbereidingsfase, de realisatie en de onderhoudstermijn optimaal op elkaar af te stemmen en te laten verlopen.

De opdrachtgever wil in teamverband op een open en transparante manier met elkaar het project voorbereiden en uitvoeren, binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd, beheersing van de risico’s en de beschikbare middelen. Het ging om een tracé van ca. 450m en de verbinding over de Berflobeek middels een brug.