In bouwteamverband met de gemeente Dalfsen heeft Sallandse Wegenbouw meegewerkt aan de aanleg van de familieweg in de oudste wijk van Dalfsen.

  • LocatieDalfsen
  • Jaar2022
  • OpdrachtgeverGemeente Dalfsen
Terug naar overzicht

Eerdere bijzondere archeologische vondsten in de wijk Oosterdalfsen hebben een plek gekregen in het ontwerp van de familieweg. Het ontwerp van de familieweg is mede tot stand gekomen door de participatie van de bewoners uit de wijk. Langs de eeuwenoude Oude Middenweg (inclusief Barnsteen en Langzwaard), zijn plekken gecreëerd die verbinding, ontmoeting en familieleven stimuleren en bewoners (en anderen) informeren over de unieke geschiedenis van deze plek. Deze familieweg wordt de sociale as van de buurt. Op de plek waar de eeuwenoude weg loopt komt een groene strook van gras, wadi’s, beplanting en een karrespoor van stenen. De weg verandert elke keer van functie. Zo wordt de weg een zitplaats, een speelplaats, een ontmoetingsplek, een zandbak, een seizoentuin en een barbecue plek. Alle elementen zijn geïnspireerd op de archeologische vondsten uit de wijk en vertellen verhalen over 5000 jaar familieleven. In het midden wordt de weg een heuvel; een centrale ontmoetingsplek met verdiepende informatie over de archeologische vondsten. De aangelegde familieweg brengt je heel even terug in de tijd van de trechterbekercultuur. De gemeente Dalfsen wil het heden, verleden en recreëren verbinden. In de oudste wijk van Dalfsen is daarom extra aandacht voor archeologie en ontmoetingen in de openbare ruimte.

Hieronder een aantal elementen uit het ontwerp uitgelicht.

Ontmoetingsheuvel Een moderne interpretatie van het aarden monument van het trechterbekervolk vormt een centrale ontmoetingsplek waar wijkbewoners meer te weten kunnen komen over 5000 jaar familieleven, de opgravingen en de vondsten. In het midden van de familieweg staat een met gras begroeide heuvel, die een speelplek vormt. Het midden van de heuvel wordt doorkruist door twee hellingen in de weg die samen komen in een cirkelvormige zitplek, met uitzicht over de familieweg. Een menselijke zonnewijzer maakt bewoners bewust van het verstrijken van de tijd. Gegraveerde teksten in de hellingvlakken, de zitplek en de grond geven informatie over de opgravingen. Hier ontmoeten we elkaar al 5.000 jaar. In deze heuvel zit een zonnewijzer. Door op de juiste positie te gaan staan wijst jouw schaduw te tijd aan.
Lichtpad Straat verlichting in het fietspad vormt een subtiel eerbetoon aan de Trechterbekerfamilies die in dit deel van de wijk begraven liggen. In de stenen zit een lampje van led. Het weerspiegelt de trechterbekermens die hier begraven lag. De lampjes maken van het pad een bijzondere en sfeervolle plek. In eerste aanleg komen er 10 lampjes om te ervaren hoe goed dit werkt. Mocht dit goed werken dan komen er eind 2023 in totaal 137 lampjes. Dit aantal weerspiegelt het aantal graven dat hier gevonden is.
Lichtsilhouet Op een stenen tegel in de familieweg is een trechterbeker gegraveerd met daarnaast een informatieve tegel. In de nacht gebeurd er iets bijzonders, de wegverlichting toont een silhouet van een mens om de trechterbeker. Dit toont hoe de hunebedbouwers begraven werden met de bijgiften. De hunebedbouwers lagen op de linkerzijde. Ze kregen trechterbekers en andere grafgiften mee voor in het hiernamaals.