In opdracht van de gemeente Berkelland is Sallandse Wegenbouw gestart met het bouwteam Leef! met als doel stadsvernieuwing van het centrum van het prachtige Borculo.

  • DivisieSallandse Wegenbouw
  • Datum10 maart 2022
Terug naar nieuws overzicht

Na een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure kwam Sallandse Wegenbouw als best geschikte partner voor het bouwteam uit de bus. Het doel van het bouwteam is de verblijfskwaliteit van het centrum van Borculo aanzienlijk te versterken. Hoe? Door het beter beleefbaar maken van de Berkel, een klimaat-robuuste uitwerking met oog voor circulariteit/duurzaamheid, een tevreden omgeving en uiteraard het halen van de hoogst mogelijke kwaliteit van het werk.

Gister heeft Johan Midddelkamp de bouwteam overeenkomst ondertekend. Hierbij zijn miniaturen van onze ‘urgency tree’ overhandigt. Sallandse Wegenbouw schenkt een boom om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Net als het project moet deze boom nog groeien en wordt deze later in het project geplant.

Na de ondertekening is het bouwteam gestart middels en Project Start Up. Het bouwteam bestaat uit Anacon Infra, de gemeente Berkelland en Sallandse Wegenbouw.