De bouw staat op slot door de stikstof en pfas problemen. Wat kunnen we doen om deze moeilijke tijd te overbruggen?

  • Divisie
  • Datum13 november 2019
Terug naar nieuws overzicht

Vanochtend presenteerde het kabinet de eerste maatregelen. Gisteren sloot onze algemeen directeur Johan Middelkamp namens MKB-infra aan bij het overleg op het Catshuis over de stikstof- en pfas-problemen. In deze bijeenkomst, met zo’n 22 afgevaardigden uit de bouw en infra sector, heeft Johan de urgentie van het probleem en enkele oplossingsrichtingen namens MKB-infra kunnen inbrengen en kenbaar kunnen maken aan minister-president Mark Rutte en de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven. Aangezien vooraf is aangekaart dat wij de urgentie voelden voor meer spreektijd omtrent de problematiek werden Johan en Kim Middelkamp (new business) uitgenodigd op het Binnenhof bij de heer Ben Geurts, raadsadviseur van de minister-president. Met hem hebben wij een 2 uur durend constructief gesprek gehad. Onder andere de volgende punten zijn ingebracht:

  • De bouw staat op slot, de schade is er al, het is zeer urgent om deze schade zoveel mogelijk te beperken.
  • Met het Overijssels model, waarbij gemeenten en provincie worden opgeroepen door de commissaris van de koning om zoveel mogelijk werken die wél door kunnen gaan naar voren te halen en op de markt te zetten, kunnen wij Nederland laten zien hoe wij op onze manier sturing geven aan deze onnodige crisis.
  • De inzet van deeltijd WW is een onmisbaar instrument om bedrijven door deze periode heen te helpen.

Wij hebben de urgentie kenbaar gemaakt, voelden ons gehoord en hebben ook nieuwe informatie ingebracht in beide overleggen. Ook hebben wij het uitgebreid gehad over lange termijn oplossingen, die er ook snel moeten komen naast deze korte termijn oplossingen. Voor nu roepen wij de gehele markt op om te kijken wat nu wél kan om elkaar te helpen aan het werk te blijven zodat deze prachtige sector blijft bestaan en vakmanschap een toekomst heeft in Nederland.