ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

  • DivisieAlgemeen
  • Datum19 augustus 2020
Terug naar nieuws overzicht

Sallandse Wegenbouw is al langere tijd bezig met het behalen van milieudoelstellingen. Ons CO-2 prestatieladder certificaat is hier een voorbeeld van, maar ook onze activiteiten op het gebied van circulair bouwen & duurzaamheid. Het milieumanagementsysteem van ISO 14001 stimuleert Sallandse Wegenbouw de uitvoering van deze doelen te borgen.