De F35 is een fietssnelweg waarbij er het makkelijker wordt om over dit fietspad te fietsen. Het wegprofiel is aangepast conform de gestelde eisen, in het kader van het Masterplan fietssnelweg F35.

  • LocatieNijverdal/Wierden
  • Jaar2017
  • OpdrachtgeverGemeente Hellendoorn
Terug naar overzicht

Sallandse Wegenbouw heeft eind vorig jaar de aanbesteding gewonnen van het werk ‘Opwaardering F35 en aanleg brug’. Het fietspad tussen de G. van de Muelenweg en de gemeentegrens met wierden, is opgewaardeerd tot F35. De F35 is een fietssnelweg waarbij er het makkelijker wordt om over dit fietspad te fietsen. Het wegprofiel is aangepast conform de gestelde eisen, in het kader van het Masterplan fietssnelweg F35. Over de nevengeul van de Regge is een betonnen fietsbrug geplaatst met een vrije overspanning van ca. 27 meter. Op de fietsbrug is er asfalt gelegd. Alle werkzaamheden zijn afgelopen zomer afgerond.