Datum laatste wijziging: 25-6-18

Introductie
Via de website www.salllandsewegenbouw.com van Sallandse Wegenbouw B.V. (hierna: “Sallandse Wegenbouw’’), worden persoonsgegevens verwerkt. Sallandse Wegenbouw acht zorgvuldig met de deze gegevens om te gaan. De persoonsgegevens worden daarom dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit privacy statement heeft betrekking op alle website(s) van Sallandse Wegenbouw.

Verzamelen en gebruik
Bij onze verwerking houdt Sallandse Wegenbouw zich aan de gestelde eisen van de privacywet, wat wil zeggen dat wij onder andere:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken;
 • Het beperken van de persoonsgegevens die alleen nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • De bezoeker eerst duidelijk om toestemming vraagt om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar toestemming is vereist;
 • Jouw recht respecteren om bestaande gegevens te corrigeren of te verwijderen. 

Bij het gebruik van een van onze website(s) laat je bepaalde gegevens achter bij het bedrijf. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt wanneer u ze heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze persoonsgegevens worden dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Via het contact formulier is er een mogelijkheid om vragen te stellen, waarbij gevraagd wordt om bepaalde gegevens achter te laten. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens verzamelen middels: prijsvragen, workshops en andere campagnes/activiteiten waar u aan deelgenomen heeft.

Gegevens die wij verzamelen zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • (eventuele) Aankoopgeschiedenis
 • Online klikgedrag
 • Soort device

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerst instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daar specifieke toestemming voor geeft. Uitzondering is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.   

Bewaartermijn
Sallandse Wegenbouw bewaart de gegevens niet langer dan nodig om diensten aan u te verlenen. Zelf kunt u te allen tijde vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens, wat wij ook respecteren. Heeft u een product offline gekocht dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze termijn bedraagt 3 jaar na aankoop van het laatste product. Echter is het afhankelijk van het gekochte product en de garantietermijn hiervan. De maximale bewaartermijn wordt alleen overschreden wanneer dit wettelijk verplicht wordt.

Verstrekking aan derden en links naar derden
Sallandse Wegenbouw zal alleen gegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gemaakte overeenkomst met u. Voor de levering van goederen worden uw adresgegevens verstrekt aan pakketdiensten die de levering bij u thuis bezorgen.

De verdere verstrekte gegevens die wij van u hebben ontvangen zullen wij respecteren en niet met andere partijen delen indien u hier geen toestemming voor heeft gegeven. Uitzondering is de wettelijke verplichting die wij hebben.

Sallandse Wegenbouw websites kunnen doorlinken naar websites van derden, die niet vallen onder dit privacy statement. Wanneer u doorklikt naar de website van andere organisatie raden wij u aan om eerst het privacy statement te lezen voordat u gebruik maakt van deze website.

Wijzigingen privacyverklaring
Sallandse Wegenbouw kan het online privacy beleid wijzigen wanneer nodig is. Wanneer wij veranderingen aanbrengen zullen wij de datum bovenaan het bestand herzien. We raden u aan om regelmatig het online privacy statement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Sallandse Wegenbouw uw persoonsgegevens beschermt.

Inzage en wijzigen van gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien en eventueel te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen middels onze contactpagina of een mail te sturen naar info@sallandsewegenbouw.com.
Om misbruik van gegevens te voorkomen kunnen wij u vragen om u zich te identificeren. Indien gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om dit te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Sallandse Wegenbouw wil u graag helpen met klachten voer de verwerking van de persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook alle recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u nog vragen heeft omtrent het online privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0548-595852 of via het contactformulier t.a.v. Yvonne Besten.