De erkenning toont aan dat deze bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Divisie
  • Datum27 maart 2014
Terug naar nieuws overzicht

Op de werkconferentie van de Normaalste Zaak, AWVN, MKB Nederland en VNO-NCW, “werkgevers gaan inclusief”, kreeg Sallandse Wegenbouw (partner van De Normaalste Zaak) het PSO certificaat uitgereikt. Johan Middelkamp, directeur Sallandse Wegenbouw, heeft uit handen van Harry van de Kraats, algemeen directeur van AWVN, het PSO certificaat in ontvangst genomen. Daarmee is Sallandse Wegenbouw het eerste bedrijf in Nederland die het Prestatieladder Sociaal Ondernemen certificaat op de hoogste trede continueert. Het certificaat maakt zichtbaar in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Sinds 2012 heeft Sallandse Wegenbouw de hoogste trede en toont daarmee aan socialer ondernemen in haar DNA te hebben geborgd.

In 2012 ontving Sallandse Wegenbouw al 1 van de 16 eerst uitgereikte PSO certificaten in Nederland

Vrijdag 28 september 2012 hebben zestien bedrijven in Nederland officieel van Stichting PSO-Nederland een erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) overhandigd gekregen. De erkenning toont aan dat deze bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met stakeholders. Met het instrument kan objectief worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

De eerste PSO bedrijven

Asito Enschede Noord, Blik Op Werk, Bouwbedrijf Van Asperdt, De Verbinding, Gascogne, GroenWerkXL, Het Goed Groep, Macek Technika, OMC-Group, Sallandse Wegenbouw, Specialisterren, Stichting Supportpunt Eindhoven, Trigion Beveiliging, Visschedijk Catering, Visschedijk Hoveniers en Visschedijk Schoonmaak zijn de eerste bedrijven in Nederland die zich officieel ‘PSO erkend’ kunnen noemen. Met deze erkenning tonen deze bedrijven aan dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO People) doordat ze bijdragen aan werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Social return – ofwel de vereiste vanuit de overheid om bij een inkoopopdracht ook werkzaamheden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten verrichten – wordt steeds vaker een onderdeel bij een aanbesteding. Door te beschikken over een PSO certificaat kunnen bedrijven zich op dit punt positief onderscheiden van concurrenten.

Toetsing

Om een erkenning te krijgen, moeten bedrijven aantonen dat ze meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt én dat ze zorgen voor passend werk, integratie binnen de organisatie, begeleiding hebben geregeld en aandacht hebben voor het functioneren en de ontwikkeling van deze medewerkers. Het inkopen van diensten of producten bij andere PSO gecertificeerde organisaties of sociale werkplaatsen behoort ook tot de mogelijkheden. TNO toetst de eerste 20 bedrijven. Daarna nemen certificerende instellingen dit over. PSO-Nederland gaat de PSO beheren.

Doorontwikkeling

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt door TNO in samenwerking met stakeholders doorontwikkeld op basis van ervaringen in de praktijk en nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent onder andere dat TNO, Vernieuwing Bouw (platform voor organisaties die vernieuwing in de bouw nastreven) en De Normaalste Zaak gaan samenwerken om te komen tot één samenhangende prestatieladder voor social return, waar de PSO integraal deel van zal uitmaken. De Normaalste Zaak is een onlangs opgericht een werkgeversplatform dat zich sterk maakt voor de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.