Wij vinden het vanzelfsprekend een inclusieve werkgever te zijn. Sallandse Wegenbouw volgt daarom de volgende principes:

  1. Talent staat voorop: kijken naar wat iemand wél kan
  2. Werk sluit aan bij mensen: het werk zo organiseren dat het aansluit op wat mensen kunnen
  3. Inclusieve werving en selectie: keuzes maken op basis van objectieve criteria
  4. Doelstellingen voor diversiteit: doelstellingen zo formuleren om te zorgen voor (meer) diversiteit van medewerkers
  5. Talenten ontwikkelen en benutten: alle medewerkers kunnen zich naar vermogen ontwikkelen en talenten benutten
  6. Iedereen kan zichzelf zijn: in de hele organisatie is er aandacht voor diversiteit en inclusie
  7. Inclusief leiderschap: leidinggevenden in de organisatie laten voorbeeldgedrag zien en dragen de waarden van de organisatie uit
  8. Inclusieve arbeidsvoorwaarden