Het dekenproject is in 1988  opgezet door Zuster Petronella, om te voorzien in de behoefde aan dekens op de Filippijnen en landen als Roemenië en Polen.

  • Divisie
  • Datum30 januari 2019
Terug naar nieuws overzicht

Afgelopen november vond wederom de Beursvloer Hellendoorn plaats, een ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Tijdens deze beursvloer is er een overeenkomst (match) gesloten met gesloten beurs tussen het Dekenproject zuster Petronella te Nijverdal en Sallandse Wegenbouw. Het dekenproject is in 1988  opgezet door Zuster Petronella, om te voorzien in de behoefde aan dekens op de Filippijnen en landen als Roemenië en Polen. Voor gebruikers van rolstoelen en rollators was de werklocatie van het dekenproject aan de Koninginnestraat minder goed toegankelijk. Vanuit het dekenproject was er daarom de wens een toegangspad van tegels aan te leggen. Sallandse Wegenbouw heeft hiervoor de bestratingsmaterialen beschikbaar gesteld. Inmiddels hebben vrijwilligers van het dekenproject, met hulp van vrijwilligers van Ben&Jerry’s en Gerard Rada van G.R.Grondwerken het toegangspad gerealiseerd en is het pad al volop in gebruik. Namens het dekenproject Zuster Petronella zorgen Herma Alberts en Herma Tjeerdsma voor een heerlijke schaal met hapjes voor Sallandse Wegenbouw zodat de match succesvol kan worden afgerond.