Om het klimaatprobleem tegen te gaan is er verandering nodig in de gehele infra sector. Verandering die de Sallandse Wegenbouw graag in gang wil zetten. Waarom willen wij dat doen? Simpel, wij willen de wereld beter achterlaten voor onze kinderen.

Klimaatverandering
Het klimaat en de temperatuur op onze aarde is veranderlijk, dat is altijd al zo geweest. Het essentiële verschil is dat de klimaatverandering die nu gaande is door mensen wordt veroorzaakt en zich sneller dan ooit ontwikkelt. Vandaag de dag worden de gevolgen hiervan steeds meer zichtbaar zoals extremere weersomstandigheden met bijvoorbeeld lange periodes van droogte of zeer fikse regenbuien. Als we niets doen gaat deze klimaatverandering grote schade toebrengen aan mens en natuur. Ook putten we de aarde momenteel uit door het onttrekken van (fossiele) grondstoffen op grote schaal. In de infra sector worden veel zware materialen, zoals beton en steen, toegepast. De winning, bewerking en het transport van deze zware materialen belast de aarde. Tijd voor verandering.

Ons doel?
In of voor het jaar 2050 willen wij…
Volledig circulair werken; dat betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.
Compleet CO-2 neutraal werken; dat betekent zo min mogelijk uitstoten en alle uitstoot die onvermijdelijk is, op de één of andere manier compenseren.

Kennis delen en samenwerken
De allereerste stap om tot een circulaire economie te komen is het spreken van dezelfde taal. Wat is duurzaamheid? Wat is circulair? Welke problemen proberen we op te lossen? Wij delen onze kennis door het geven van presentaties bij onze opdrachtgevers, leveranciers en andere ketenpartners. Want circulair bouwen kun je niet alleen. Door samen te werken proberen wij in onze circulaire projecten impact te maken en de gehele keten hierin mee te nemen. 

Meer weten over circulair bouwen in de infra, duurzaamheid of onze activiteiten op dit gebied? Neem dan contact op met Kim Middelkamp via k.middelkamp@sallandsewegenbouw.com.