Om het klimaatprobleem tegen te gaan is er verandering nodig in de gehele infra sector. Verandering die de Sallandse Wegenbouw graag in gang wil zetten. Waarom willen wij dat doen? Simpel, wij willen de wereld beter achterlaten voor onze kinderen.

Klimaatverandering
Het klimaat en de temperatuur op onze aarde is veranderlijk, dat is altijd al zo geweest. Het essentiële verschil is dat de klimaatverandering die nu gaande is door mensen wordt veroorzaakt en zich sneller dan ooit ontwikkelt. Vandaag de dag worden de gevolgen hiervan steeds meer zichtbaar zoals extremere weersomstandigheden met bijvoorbeeld lange periodes van droogte of zeer fikse regenbuien. Als we niets doen gaat deze klimaatverandering grote schade toebrengen aan mens en natuur. Ook putten we de aarde momenteel uit door het onttrekken van (fossiele) grondstoffen op grote schaal. In de infra sector worden veel zware materialen, zoals beton en steen, toegepast. De winning, bewerking en het transport van deze zware materialen belast de aarde. Tijd voor verandering.

Ons doel?
In of voor het jaar 2050 willen wij…
Volledig circulair werken; dat betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.
Compleet CO-2 neutraal werken; dat betekent zo min mogelijk uitstoten en alle uitstoot die onvermijdelijk is, op de één of andere manier compenseren.

Onze ambitie hebben wij vertaald in 7 thema’s en deze dragen wij actief uit. Zo pionieren wij met circulaire projecten en producten, kopen wij zelf circulaire werkschoenen in, geven wij presentaties bij opdrachtgevers, zijn wij actief bezig met de levensstijl van onze medewerkers, zijn wij werk-leerbedrijf Dynamisch Op Weg gestart, zoeken wij actief naar meer duurzame opties, bezitten wij een CO-2 prestatieladder niveau 5 certificaat en doen wij nog veel meer. Praktisch resultaat boeken, daar gaat het om.

Meer weten over circulair bouwen in de infra, duurzaamheid of onze activiteiten op dit gebied? Neem dan contact op met Kim Middelkamp via k.middelkamp@sallandsewegenbouw.com.